torek, 6. julij 2010


Črna Luna - Black Moon


Lepo pozdravljeni.
Odločila sem se, da se vam pridružim tudi v vidnem virtualnem kot Črna Luna in z vami delim svoje sanje.
Ko vesolje želi komunicirati z nami, počne to skozi sanje. Želim vas navdušiti za potovanje v notranje svetove, ki so tako zelo polni in fantastični, v katerih domujejo izkušnje in modrost vseh in vsega iz vseh časov in prostorov. Pred malo manj kot dvajsetimi leti sem si pod vplivom Castanede in našega Bojana Rauterja Kosiča začela zapisovati sanje. Tako sem se prilagodila temu stanju, da občasno, ko mineta morda teden ali dva, ko na sanje nisem pozorna, čutim kot da me pol manjka. V zavestnem stiku s sanjami se počutim bolj celovita, čutim se globoko zakoreninjena v notranjem vesolju in hkrati v raztezanju vanj. Bolj sem gotova vase in mirna. Vem, kaj iskreno čutim v določenih situacijah in do določenih ljudi in se tako tudi v življenju lažje odločam v svoje dobro. V sanjah - preko simbolov - prihajam morda v stik tudi s prihodnjimi možnimi dogodki in dogajanji na Zemlji. Zanimajo me tudi vaše vizije, vaše sanje o tem.


Hello. I decided to join jou in a virtual world as Black Moon and share dreams with you. When the universe wants to communicate with us it is doing this through dreams. I want to inspire you to travel into the inner worlds that are so fantastic, which houses all the experiences and wisdom, all in all times and places. About twenty years ago I was under the influence of Castaneda and slovenian Bojan Rauter Kosič and started to record my dreams. So I addapted to this and from time to time, maybe a week or two, when I do not pay attention to dreams, I feel like I am missing a half of myself. In conscious contact with dreams, I feel complete, feel deeply rooted in the domestic universe, while the expansion in it. I am more awaken and calm. I know better what I really feel in certain situations and to certain people and I can act easier in my own right. In dreams - through symbols and enery - we may come into contact also with possible future developments and events on Earth. I am interested also in your visoin, your dreams about it.
Marjeta Manfreda Vakar


Ni komentarjev:

Objavite komentar